Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
De beste zorg voor alternatief therapeuten en hun cliënten

Non Profit

Het GAT is een non profit organisatie met een hart voor de alternatieve en complementaire zorgaanbieder. Hierdoor is het mogelijk om de laagste prijs in de branche te rekenen

Beste zorg

Het GAT levert gespecialiseerde zorg voor en door liefhebbers van het alternatieve werkveld. Hierdoor weet je als alternatief genezer dat jij kunt rekenen op gespecialiseerde zorg

Specialisten

Een alternatief of complementair therapeut wordt bijgestaan door kenners van het veld, met een achtergrond in de spirituele branche, en advocaten met een hart voor de sector

N

Erkend

Het GAT is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het GAT is er voor alle alternatieve therapeuten en is een brug tussen zorgaanbieder en cliënt

Geschilleninstantie alternatieve / complementaire zorg

De Stichting GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende onafhankelijke geschillencommissie speciaal opgericht voor alternatieve en complementaire behandelaars. Ben jij een alternatief genezer en zoek je de beste zorg voor jou en je cliënten in geval van aanklachten? Sluit je aan bij het GAT voor de beste ondersteuning.

Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten en de WKKGZ

Het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is een geschilleninstantie die opgericht is door kenners van het veld in samenwerking met advocaten met een hart voor de branche. Het GAT is speciaal opgericht en op maat gemaakt voor aanbieders van alternatieve en complementaire zorg. Met het GAT kiest een alternatief therapeut voor professionele zorg op maat. Na het in werking treden van de wet WKKGZ is het voor alternatief genezers in Nederland verplicht om aansluiting te zoeken bij een erkende en onafhankelijke geschillencommissie.

Inschrijven bij geschillencommissie alternatieve zorg

Om je in te kunnen schrijven bij het GAT dien je aangesloten te zijn bij multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT. Kijk op de website van het CAT voor meer informatie. Het CAT streeft naar een All in One ervaring voor de alternatieve en complementaire therapeut. Vandaar dat de familie van der Wilk, de oprichters van het CAT, hebben besloten het GAT op te richten om de beste passende zorg voor CAT therapeuten te realiseren.

Wanneer heeft een complementair behandelaar een Geschillencommissie nodig?

Een geschillencommissie is nodig als je als alternatieve of complementaire therapeut een klacht ontvangt van een cliënt waarbij je samen niet tot een oplossing kunt komen. De klacht kan in behandeling worden genomen door een onafhankelijke geschillencommissie. Eerst zal de klachtenfunctionaris van de geschilleninstantie in gesprek gaan met de alternatieve of complementaire therapeut en cliënt om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan zal de geschillencommissie bijeen komen om zich over de kwestie te buigen om te komen tot een oordeel. In principe heeft de geschillencommissie een preventieve werking waardoor het niet nodig is om het tot een rechtzaak te laten komen tussen een alternatief genezer en cliënt.

Geschilleninstantie alternatieve en complementaire zorg

Bitnami